Helgdagar under våren påverkar biltrafiken

Förändringar i trafiken

Under våren infaller ett antal helgdagar som medför vissa begränsningar i biltrafiken. Nedan ser du eventuella förändringar i hämtning och distribution till följd av helgdagarna.

Påsk

För både export och import gäller följande:

  •  Avgång sker vecka 15, men med förlängda ledtider i samband med helgdagarna.
  •  Avgång sker vecka 16, från och med tisdag den 14 april, med förlängd ledtid som följd.
Första maj

Begränsade eller tidigarelagda avgångar under vecka 18. Inga avgångar eller leveranser den 1 maj.

Kristi Himmelsfärd

Begränsade avgångar för exportsändningar tisdag 19 maj och onsdag 20 maj. Inställda avgångar torsdag den 21 maj, dock ordinarie avgångar fredag den 22 maj. Importsändningar lastas hela vecka 21, med undantag för torsdag 21 maj.

Pingst

Annandag pingst, 1 juni, är fortfarande en helgdag i stora delar av Europa, vilket också innebär vissa avvikelser. Exportsändningar som avgår fredag den 29 maj levereras minst en dag senare. För import-sändningar vecka 23 sker lastning den 2-5 juni.

» Ladda ner informationen i en pdf-fil

 

Changes in traffic

Public holidays during the Spring affect the regular road freight schedule – please find below changes in collection and distribution during Easter, Labour Day, Ascension Day and Pentecost.

Easter

For both exports and imports, the following applies:

  • Departure takes place week 15, but with extended lead times in connection with the holidays.
  • Departure takes place week 16, starting on Tuesday, 14 April, with extended lead times as a result.
Labour Day

Limited or pre-scheduled departures during week 18. No departures or deliveries on 1 May.

Ascension Day

Limited departures for export shipments Tuesday 19 May and Wednesday 20 May. Cancelled departures on Thursday, 21 May, but regular departures on Friday, 22 May. Import shipments are loaded throughout week 21, with the exception of Thursday 21 May.

Pentecost

Whit Monday, 1 June, is still a public holiday in major parts of Europe, which affects the regular schedule. Export shipments departing on Friday 29 May will be delivered one day later than usual*. For import shipments week 23, loading will take place on 2-5 June. For questions regarding your shipments, please call or email your contact person at the local Agility office. *some shipments may take longer.

» download this information as a pdf-file