Helgdagar under våren påverkar biltrafiken

Förändringar i biltrafiken under våren

Under våren infaller ett antal helgdagar som medför vissa begränsningar i biltrafiken. Nedan ser du eventuella förändringar i hämtning och distribution till följd av helgdagarna.

Påsk

För både export och import gäller följande:

  • Avgång sker vecka 13, med undantag för skärtorsdagen och långfredagen där begränsad lastning sker. Förlängda ledtider i samband med helgdagarna.
  • Avgång sker vecka 14, från och med tisdag den 6 april. Förlängda ledtider kan förekomma.
Kristi Himmelsfärd

Begränsade avgångar för exportsändningar tisdag 11 maj och onsdag 12 maj. Inställda avgångar torsdag den 13 maj, dock ordinarie avgångar fredag den 14 maj. Importsändningar lastas hela vecka 19, med undantag för torsdag 13 maj.

Norges nationaldag

Med anledning av Norges nationaldag, 17 maj, sker inga lastningar eller lossningar i Norge denna dag. Något längre ledtid kan därmed förekomma.

Pingst

Annandag pingst, 24 maj, är en helgdag i stora delar av Europa, vilket också innebär vissa avvikelser. Exportsändningar som avgår fredag den 21 maj levereras minst en dag senare. För import-sändningar vecka 21 sker lastning den 25-28 maj.

Om du har frågor gällande dina sändningar är du som alltid välkommen att höra av dig till din vanliga kontaktperson på Agility.

» Ladda ner informationen i en pdf-fil

Changes in the road freight schedule during spring

Public holidays during the spring affect the regular road freight schedule – please find below changes in collection and distribution during Easter, Ascension Day, Norway’s National Day and Pentecost.

Easter

The following applies to both import and export traffic. Expect extended lead times as a result of a limited number of departures:

  • Normal departures Monday to Wednesday week 13, limited departures on Maundy Thursday and Good Friday.
  • Departures week 14 start on Tuesday, April 6th.
Ascension Day

Limited departures for export shipments Tuesday, May 11th and Wednesday, May 12th. Cancelled departures on Thursday, May 13th, but regular departures on Friday, May 14th. Import shipments are loaded throughout week 19, with the exception of Thursday, May 13th.

Norway’s National Day

Due to Norway’s National Day, May 17th, there will be no loading or unloading in Norway this day. Slightly extended lead times are expected.

Pentecost

Whit Monday, May 24th, is a public holiday in major parts of Europe, which affects the regular schedule. Export shipments departing on Friday, May 21st will be delivered one day later than usual, occasionally longer. For import shipments week 21, loading will take place on May 25-28th.

For questions regarding your shipments, please call or email your contact person at Agility.

» download this information as a pdf-file