Helgdagar i Europa påverkar ledtid för biltrafiken

Helgdagar denna vecka i följande länder påverkar ledtiden för både import- och exporttrafiken:

  • Spanien 6/12 och 8/12
  • Portugal 8/12
  • Italien 8/12

För frågor som rör dina specifika sändningar, hör i första hand av dig till din vanliga kontaktperson på det lokala Agilitykontoret.