Hastigt initierad aktion av lokala operatörer i Nhava Sheva

Transportoperatörer vid hamnen i Nhava Sheva, Indien har initierat en strejk utan slutdatum

All in- och utförsel har upphört sedan tidig morgon lokal tid. Detta påverkar hanteringen vid alla hamnstationer och i förlängningen transittid för allt gods som går ut via hamnen samt för sändningar som finns ombord båtar som anlöper.

Vi återkommer med mer information så snart vi får en uppdatering från våra kollegor på plats.