Hållbarhet i pandemins fotspår

Pandemins globala och långtgående för att inte tala om kostsamma effekter till trots, så har företagens fokus på hållbarhet och intiativ för att minska klimatpåverkningar inte mattats av.

Men varför är hållbarhet så hållbart just nu? Här är tio skäl som kan förklara fenomenet:

 

SNABBLÄNKAR

(VILL DU LÄSA DEN HÄR ARTIKELN I SIN HELHET PÅ ENGELSKA KAN DU GÖRA DET »HÄR)
 1. En grön återhämtning kan bli starkare
 2. Investerare vill ha mer
 3. Det är kultur nu
 4. Företagen har inte råd att halka efter konsumenterna
 5. Det finns konkurrens… men även samarbete
 6. Teknologi som gör det lättare
 7. Sjöfrakt – en tävlan att komma ikapp
 8. Fler morötter än piskor…
 9. …men piskan är på riktigt
 10. Det går inte att komma undan

 1. En grön återhämtning kan bli starkare

“En koldioxidsnål återhämtning inte bara minskar utsläppen avsevärt utan skapar också fler jobb och ekonomisk tillväxt “, säger McKinsey. Många branscher ökar nu sina hållbarhetsinvesteringar. När Agility frågade omkring  1 200 globala chefer inom logistikplanering, sa 72% av de tillfrågade att deras företag kommer att bibehålla eller öka sina hållbarhetsåtaganden kommande år.

 1. Investerare vill ha mer

Globala kapitalförvaltare vill ha hållbarhet. År 2020 spenderade de mer än 5 miljarder dollar på så kallade blankcheckföretag som skapats för att investera i företag som drivs av miljö- och sociala styrprinciper.

”Kapitalmarknaderna är öppna för investeringar i gröna företag på ett sätt som de aldrig varit tidigare: räntorna är historiskt låga, kostnad för hållbar teknik har sjunkit —  riskbelöningsekvationen börjar skifta”, säger Dickon Pinner, som leder McKinseys globala hållbarhetspraxis.

 1. Det är kultur nu

En rapport från SAP och medieföretaget Which-50 indikerar ett ”starkt skifte till hållbarhet” bland de företag som mäts av konsulter och forskningsföretag som BCG, Gartner, Juniper och Forrester.

“Hållbarhet har skiftat från att ha ingått i en diskussion som till stor del drivits av efterlevnad till att vara i centrum för affärsstrategi”, säger Which-50.

 1. Företag har inte råd att halka efter konsumenterna

I en nyligen genomförd undersökning av europeiska konsumenter sa 57% av de tillfrågade att de hade gjort betydande förändringar i sin livsstil för att minska miljöpåverkan. Mer än 60% sa att de vidtagit åtgärder för att återvinna och köpa produkter i miljövänliga förpackningar.

“Konsumentbeteende och förändrad smak rör sig båda i riktning mot hållbarhet och ökar pressen på företag och varumärken att göra detsamma”, säger Mohammed Esa, Agility GIL:s Senior Vice President för Global Business Development. “Sociala medier spelar en stor roll eftersom de ger konsumenterna en högre röst, större än de någonsin haft tidigare”.

 1. Det finns konkurrens … men även samarbete

Tusentals välkända företag har meddelat ambitiösa miljömål. Apple lovar till exempel att vara koldioxidneutralt år 2030.

Lite mer än femtio företag har undertecknat the Climate Pledge, som grundades av Amazon, och därmed åtagit sig att få ner koldioxidutsläpp till noll år 2050 – 10 år före Parisavtalet. Åtagandet omfattar rapportering om och att neutralisera återstående utsläpp med trovärdiga kompensationer. Undertecknarna av Climate Pledge inkluderar bland annat Microsoft, IBM, Johnson Controls, Unilever, Canary Wharf Group, Uber, Henkel, Siemens, Mercedes-Benz och Infosys.

En annan grupp har lovat att dela med sig av bästa praxis för att uppnå netto-utsläpp. Initiativet Transform to Net Zero omfattar bland annat Maersk, Danone, Mercedes-Benz, Microsoft, Natura & Co., Nike, Starbucks, Unilever och Wipro. De har inom ramarna för satsningen åtagit sig att göra sina affärsplaner och andra resurser tillgängliga online.

 1. Teknologi som gör det lättare

TextileGenesis, med verksamhet i Hongkong och Indien, är ett av många klädföretag som använder blockkedjeteknik (blockchain technology) så att de kan spåra processen från råvaruinköp till produktion och fram till leverans av färdiga plagg.

Mode- och klädindustrin rör sig mot att i allt större grad att introducera hållbara material som återvunnen bomull, lyocell (tillverkat av vedmassa) och viskos (tillverkat av trä) i produktionen, istället för mindre miljövänliga fibrer som polyester och nylon, som innehåller petroleum, kol och kemikalier. Blockkedjeteknik kan hjälpa klädtillverkare att hitta, spåra och certifiera användning av nya material.

Ett annat viktigt framsteg är användningen av digitala eller virtuella tvillingar.

Datamängden som finns tillgänglig från Internet of Things (IoT) och molnet gör det både möjligt och kostnadseffektivt att skapa digitala tvillingar som modellerar och simulerar processer med potential att ge miljöfördelar.

“Denna parning av det virtuella och det fysiska möjliggör analys av data och övervakning av system för att upptäcka potentiella problem innan de ens inträffar, förhindra produktionsstopp, utveckla nya möjligheter och till och med planera för framtiden med simuleringar”, säger Forbes.

Rotterdams hamn använder den här tekniken för att modellera automations-, design- och hållbarhetsfunktioner, som är en del av målsättningen att bli “världens smartaste hamn.” Hamnplanerare kan virtuellt testa användningen av autonoma fartyg, ”digitala handskakningar” för dokumentation som utbyts mellan fartyg och hamn samt utsläppssänkande hamnanrop.

Den virtuella simulationen gör att hamntjänstemän kan utföra tester av transformationsprocesser utan att störa verksamheten vid den enorma hamnen, som hanterar 8,8 miljoner containrar och motsvarande 15 miljoner 20-fotsenheter per år.

”I en virtuell miljö kan vi verifiera och validera lösningar innan de verkliga testerna börjar och på så sätt mognar lösningar mycket snabbare. Vi har inte heller de säkerhetsrisker som vi skulle haft i verkliga tester och det är därför den digitala miljön är bättre och snabbare för utvecklings- och valideringsarbete, säger Karno Tenovuo, VD för Awake.AI, det finska företag som är Rotterdams utvecklingspartner i projektet.

Tenovuo säger att hamnar kommer att kunna sänka koldioxidutsläppen med 10% genom att använda de funktioner och optimeringsmetoder som kommer att utnyttjas i Rotterdam.

 1. Sjöfrakt – en tävlan att komma ikapp

Det har gått långsamt för aktörer inom sjöfrakt att anamma hållbarhet, men det har nu börjat hända saker som är värda att bevaka.

Ledande containerrederier och hamnar arbetar med standarder för en just-in-time process för hamnanrop som skulle kunna eliminera kostsamma väntetider och förseningar. JIT i hamn skulle göra det möjligt för fartyg att optimera ånghastigheten, sänka bränsleförbrukningen, minska koldioxidutsläppen och undvika att bli strandade utanför hamnarna i väntan på kajplatser.

Singapores futuristiska Tuas-hamn byggs för att kunna hantera 65 miljoner TEU per år. Genom att konsolidera befintliga anläggningar för containerhantering på ett enda ställe, kommer Singapore att minska både antalet terminaler och totalt utsläpp. Återanvänt och återvunnet material utgör hälften av landåtervinningsarbetet, och hamnen flyttar känsliga korallkolonier som skulle kunna skadas under konstruktionen.

Maersk, världens största containerrederi, påskyndar utvecklingen och driftssättningen av världens första koldioxidneutrala containerfartyg. Maersk säger att fartyget, en mindre modell som kallas matare (feeder), kommer att köras på biometanol tillverkat av pappersbruksavfall  och andra biprodukter. Det kommer att sjösättas i Maersk-flottan under 2023.

RightShip, ett företag som sysslar med riskhantering för sjöfrakt, har skapat ett klassificeringssystem för att jämföra effektiviteten hos olika lastfartyg tillsammans med den operativa prestanda som används för att betygsätta fartygens säkerhet. Ett RightShip-betyg gör att avsändare kan välja fartyg med lägre CO2-fotavtryck, bättre bränsleeffektivitet och högre säkerhetsbetyg.

 1. Fler morötter än piskor…

EU-företag som förlitar sig på import från Sydasien lovar bredare marknadstillträde, utbildning och gapanalys för Sri Lankas exportörer om deras produkter kan uppfylla internationella hållbarhetsstandarder.

Den första gruppen av dessa srilankanska företag är leverantörer av gummi, kläder och livsmedelsprodukter. Vidare har både en tysk och en av EU:s affärsdelegationer gått med på att hjälpa Sri Lanka att utvidga projektet även till landets kritiska turistsektor.

Banker och riskkapitalföretag erbjuder fördelaktigare villkor till företag som går med på att uppfylla miljökriterier, till exempel genom rapportering av koldioxidutsläpp och genomförande av strategier för att minska utsläpp.

 1. …men piskan är på riktigt

I början av 2020 meddelade BlackRock, världens största kapitalförvaltare, hundratals börsnoterade företag i sin portfölj att de hade börjat ta hänsyn till miljöfrågor och resultat i sina investeringsbeslut.

Ett år senare berättade BlackRock för sina investerare att de valde bort 53 företag – inklusive några av de största globala namnen inom tillverkning och industriell försörjning – eftersom dessa företag misslyckats med att “göra tillräckliga framsteg när det gällde transparens och hantering av miljörisker”.

Många företag litar fortfarande alldeles för mycket på intern data för att få en bild av sina leveranskedjor. Men flera inser också behovet, i synnerhet efter pandemin, av att utbyta data med både leverantörer och kunder för att stärka varuflödeskedjan och driva hållbarhet.

 1. Det går inte att komma undan

Sjuttio procent av avlastare ser på hållbarhet som en del av RFQ/RFP (Request for Proposal/Quotation), och allt fler kräver regelbundna rapporter om hållbarhet. Bland annat vill de ha information om koldioxidutsläpp, alternativ bränsleförbrukning,  hur stor andel av personalen som ägnar sig åt hållbarhetsfrågor samt flottans ålder.

Climate TRACE, en allians av klimatforskningsgrupper, är nära att lansera ett initiativ som kommer att spåra och publicera växthusgasutsläpp spårbara till enskilda fabriker och fartyg.

”Vårt arbete kommer att vara oerhört detaljerat – ner på nivåer som anger specifika kraftverk, fartyg, fabriker och så vidare. Vårt mål är att aktivt spåra och verifiera alla betydande växthusgasutsläpp som är orsakade av mänskligheten, med aldrig tidigare publicerade nivåer av detaljer och snabbhet”, säger alliansens grundare.

Climate TRACE kommer att ge företagsledare, investerare, icke-statliga organisationer och klimataktivister ett kraftfullt verktyg “samtidigt som vi säkerställer att varken – företag, land eller annan enhet – någonsin kommer att kunna dölja eller förfalska sina utsläppsdata.”

 

MER OM AGILITY OCH HÅLLBARHET