Global hamnarbetarprotest 7 juli

I morgon, torsdag 7 juli, kommer en global hamnarbetarprotest att genomföras  08:00 – 09:00. Det är ett gemensamt initiativ från de internationella hamnarbetarorganisationerna IDC och ITF.

Syftet är att öka medvetenheten hos allmänheten om den viktiga funktion som hamnarbetare fyller  för  världsekonomin , vilka risker de tar på jobbet varje dag och att lyfta fram vad man ser som försök till försämrade arbetsvillkor i hamnar.

Det kommer också att hållas en tyst minut för hamnarbetare som dött på jobbet i Sverige och runtom i världen. I Sverige kommer Avdelning 4 i Göteborg  dessutom att använda tillfället till att informera om det dagsaktuella förhandlingsläget och den fortsatt ansträngda situationen på APM-terminalen i Göteborg.

För frågor om hur aktionen kan komma att påverka dina specifika sändningar, hör i första hand av dig till din vanliga kontaktperson på det lokala Agilitykontoret.