G20-möte i Hamburg

Hamburg är värd för G20-toppmötet den 7-8 juli, 2017. Vid sidan av högt uppsatta stats- och regeringsrepresentanter så är det omkring 10 000 besökare från de deltagande länderna och internationella organisationer, liksom 3 000 företrädare för media som förväntas vistas i staden samtidigt. Närmare 15 000 poliser och ett okänt antal utländska säkerhetspersoner kommer att skydda deltagarna. Begränsningar i vägtrafiken runt Alster, flygplatsen och centralstationen är att vänta. Hela och delar av andra vägar är avstängda och flera hundra konvojresor kommer att ske båda dagarna.

Vidare kommer även Hamburgs hamn att också. Enligt polisen kommer fyra demonstrationer äga rum i hamnområdet under fredagen och man kommer att lägga ett särskilt fokus på säkerheten för allmänna vägar, järnvägar och andra transportvägar i hamnen och fordon som färdas till/från hamnen.

Man kommer givetvis från alla parter att arbeta för att minimera störningar för bil-, flyg och sjöfrakt. Om du har frågor gällande hur dina specifika sändningar kan komma att påverkas, hör i första hand av dig till din vanliga kontaktperson på det lokala Agilitykontoret.