Frankrike: nationella körrestriktioner 14-15 augusti

Den 14 augusti ligger distribution med bil i Frankrike temporärt nere, då ett tillfälligt förbud mot nattkörning tillämpas inför helgdagen den 15 augusti.

Inga leveranser eller hämtningar kan utföras under dessa dagar. Först den 16 augusti fungerar distributionen som vanligt igen.

Om du har några frågor gällande hur restriktionerna kan komma att påverka dina specifika sändningar så ber vi dig i första hand att kontakta ditt lokala Agilitykontor.