Enligt uppgifter som Transportindustriförbundet tagit del av, planerar Frankrike att introducera lagkrav på att utländska arbetare som tillfälligt utför arbete i Frankrike skall omfattas av de franska minimilönerna. Den franska minimilönen kommer att vara 9.61 euro per timme. Enligt förslaget skall det vara tillämpligt även på cabotagetransporter och internationella transporter till/från Frankrike medan transit-trafik genom Frankrike skall vara undantagen lagens tillämplighet. Förslaget förväntas tidigast kunna träda i kraft i mitten av 2016.

Även när det gäller det tyska systemet som introducerades den 1 januari i år menar Transportindustriförbundet att lagen förmodligen kan äga tillämpning vad gäller cabotagetransporter som utförs i Frankrike, men att lagens tillämpning vad gäller internationella transporter till/från Frankrike nog skulle strida mot EU-rätten och den fria rörligheten och konkurrensen inom EU. Transportindustriförbundet har skrivit till EU-kommissionen för att få dem att exkludera även internationella transporter från den Tyska lagens tillämplighet och kontaktar även EU-kommissionen med samma begäran vad gäller det franska förslagets tillämpning på internationella transporter.

Agility följer utvecklingen noga och fortsätter att hålla våra kunder informerade.