Fortsatta problem i Brennerpasset med omnejd

Vi vill uppmärksamma våra kunder på att vintervädret fortsätter att påverka biltransporter genom Brennerpasset med omnejd.
På grund av ymniga snöfall är flera vägar genom Österrike stängda och detta kommer att påverka ledtiden för biltransporter.

Hör av dig till din vanliga kontaktperson på det lokala Agilitykontoret om du har frågor som gäller dina pågående frakter.