Förlust av kapacitet i Bremerhaven | kranar har tagits ur drift av säkerhetsskäl

Vi har idag fått information från flera rederier att Nordsjöterminalen i Bremerhaven (NTB) tagit åtta så kallade Ship-to-Shore (STS) kranar ur drift av säkerhetsskäl.
Terminalen har totalt 16 STS kranar.

NTB Terminal förväntar inte att kranarna kommer att kunna tas i drift igen, vilket innebär en 30%-ig förlust av hamnens kapacitet. Man arbetar dock med att ta in ytterligare kranar från intilliggande terminaler samt påskyndar underhåll av kranar som för närvarande ur är drift på grund av schemalagt underhåll.

NTB Terminal är en viktig knutpunkt i många rederiers servicenät, varför förlusten av kapacitet kommer att ha en betydande inverkan på rederiernas service till/från Skandinavien och Baltikum.
Rederierna tittar därför på alternativa lösningar och hur man kan minimera eventuella störningar i aktuella godsflöden.

Vi återkommer med mer information så fort den finns tillgänglig.

För frågor om hur dina specifika sändningar kan komma att påverkas, hör i första hand av dig till din vanliga kontaktperson på det lokala Agilitykontoret.