Förändringar i polsk exporttullhantering

Med start 1 november, planerar Polens tullverk lanseringen av ett automatiserat it-system för kontroll av exportdeklarationer:  Automated Export System (AES). Detta kommer att ersätta det nuvarande systemet, Export Control System (ECS).

På grund av övergången, kommer det nuvarande systemet inte att vara tillgängligt mellan 1-3 november. Under denna period kommer exportdeklarationer att göras enligt ’nödförfarande’, det vill säga, genom pappersdeklarationer. Vi råder våra kunder att ha denna temporära nedstängning av system i åtanke vid planering av import från Polen.

Tullmyndigheterna i Polen förbehåller sig rätten att ändra datum för lansering av AES och vi återkommer om vi skulle få information om att systemövergången blir senarelagd.