Förändringar i biltrafiken under sommarmånaderna

Förändringar i trafiken

Sommaren närmar sig med stormsteg och i vanlig ordning vill vi informera våra kunder om de förändringar som sker i vår biltrafik i samband med helgdagar och semestertider.

Avvikelser i juni

Under de första veckorna i juni månad infaller några helgdagar i Europa vilket medför mindre avvikelser i trafiken. Förlängda ledtider kan förekomma under vecka 25, med anledning av begränsade öppettider för delar av Norden i samband med midsommarhelgen.

Avvikelser i juli och augusti

Under vecka 27-34, 29 juni – 21 augusti, kommer vi i viss utsträckning att anpassa kapaciteten vilket innebär något mindre frekventa avgångar och något längre ledtider.

Förändringarna beror på kapacitetsbrist för både internationella sydgående och nordgående volymer, samt att det införs ytterligare körförbud i vissa länder.

Därför vill vi be dig att boka i god tid och räkna med att ledtiden kan vara något längre än normalt. Naturligtvis finns vi på plats och kan ta hand om särskilda önskemål – vid frågor vänligen ta kontakt med ditt lokala Agilitykontor.

Önskar en Glad sommar!

» ladda ner informationen i pdf-format

 

Changes in traffic

The Summer is approaching, and as usual, we want to inform our customers about the changes in the regular road freight schedule due to public holidays and holiday times.

Deviations during June

During the first weeks of June, there are some public holidays, resulting in minor deviations in the traffic. Extended lead times may occur during week 25, due to limited opening hours for parts of the Nordics in connection with the Midsummer weekend.

Deviations during July and August

During week 27-34, 29 June – 21 August, we will, to some extent, adjust our capacity, which means slightly less frequent departures and slightly longer lead times.

The change is a result of a lack of capacity for international volumes and driving restrictions in some countries.

Therefore, we would like to recommend that you book well in advance and allow for the lead time to be slightly longer than usual. Naturally, we are available for special requests – if you have any questions, please contact your local Agility office.

We wish you a Happy Summer!

» download this information as a pdf-file