Jul- och vintertidtabell

Under julen och början av 2020 infaller ett antal helgdagar som påverkar trafiken gällande hämtning och distribution.

Nedan ser du hur ledtiderna påverkas under vintermånaderna till följd av detta:

FLEX – Sändningar < 2 500 kg

Ordinarie trafik under hela vintern med undantag för något förlängda ledtider (0-3 dagar) under perioden 19 december – 7 januari.

DIRECT – Sändningar > 2500 kg

Ordinarie trafik under större delen av vintern med undantag för förlängda ledtider (0-5 dagar) för internationella syd- och nordgående volymer under perioden 18 december – 13 januari. Detta med anledning av kapacitetsbrist.

Utöver detta förekommer trafikstörningar vissa veckor enligt nedan:

Vecka 47

Mindre störning för internationella volymer på grund av helgdag i Tyskland.

Vecka 52

Kraftiga störningar i trafiken och förlängda ledtider på grund av begränsade öppettider för stora delar av Europa 24 – 26 december.

Vecka 1

Kraftiga störningar i trafiken och förlängda ledtider på grund av begränsade öppettider för stora delar av Europa 31 december – 1 januari.