Förändringar i biltrafiken under jul- och nyårshelgerna

Förändringar i biltrafiken

Vinterns högtider nalkas och i vanlig ordning sker det vissa ändringar i schemat för biltrafiken i samband med helgdagarna. Nedan finner du eventuella förändringar för hämtning och distribution.

Vecka 52

Kraftiga störningar i trafiken och förlängda ledtider på grund av begränsade öppettider för stora delar av Europa 24 – 26 december.

Vecka 53-1

Kraftiga störningar i trafiken och förlängda ledtider på grund av begränsade öppettider för stora delar av Europa 31 december -1 januari och 6 januari.

FLEX – sändningar < 2500 kg

Ordinarie trafik under vintern med undantag för något förlängda ledtider (0-3 dagar) under perioden 21 december – 30 december.

DIRECT – sändningar > 2500 kg

Ordinarie trafik under vintern med undantag för förlängda ledtider (0-5 dagar) för internationella syd- och nordgående volymer under perioden 21 december – 13 januari. Detta med anledning av kapacitetsbrist.

Om du har frågor gällande dina sändningar är du välkommen att höra av dig till din vanliga kontaktperson på Agility.

» ladda ner informationen i pdf-format

Changes in the road freight schedule

The winter holidays are approaching and as usual, bringing changes to the regular road freight schedule.

Week 52       

Major traffic disruptions and extended lead times due to limited opening hours in large parts of Europe 24th to 26th December.

Week 53-1   

Major traffic disruptions and extended lead times due to limited opening hours in large parts of Europe 31st December to 1st January and 6th January.

FLEX shipments < 2500 kg

Regular traffic most of the holiday period, except for slightly extended lead times (0-3 days) between 21st December to 30th December.

DIRECT shipments > 2500 kg

Regular traffic except for extended lead times (0-5 days) for international south and northbound volumes between 21st December to 13th January, due to capacity shortages.

For questions regarding your shipments, please call or email your regular contact at Agility .

» download this information as a pdf-file