Finland | Strejk varslad 2 februari

Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund (AKT) sällar sig till Byggnadsförbundet i Finland och varslar om strejk nästa fredag. Strejken sker i samband med en massdemonstration som anordnas av Finlands fackförbunds centralorganisation på Senatstorget i Helsingfors 11:00 den 2 februari. Man protesterar mot regeringens aktiveringsmodell, som trädde i kraft vid årsskiftet, och kräver att försämringarna av arbetslöshetsskyddet återkallas.

AKT:s strejk kommer att stoppa Tallink Siljas passagerarfartyg, frakt av livsmedel, sophanteringen och en stor del av busstrafiken. Vidare stoppar AKT:s medlemmar allt arbete i hamnarna kl. 6 på morgonen den 2 februari, vilket påverkar fartygstrafiken till Estland, Åland och Sverige.

För information om hur strejken kommer att påverka dina transporter, hör i första hand av dig till din vanliga kontaktperson på det lokala Agilitykontoret.