Farledsavgift för FCL

Vi vill informera våra kunder om att samtliga rederier från och med 1 januari 2018 tar ut en farledsavgift för FCL till och från Sverige.
Avgiften omfattar extra kostnader som uppstått på grund av en ny struktur för avgifter som Sjöfartsverket har infört och gäller tillsvidare.