Extrakostnader införs i Helsingborgs hamn från och med 14 juni 2017

På grund av platsbrist i Helsingborgs hamn som resulterat i extra arbete och ytterligare rutiner för att kunna hantera situationen, kommer följande extra kostnader att implementeras från och med 14 juni 2017 och tillsvidare:

Importhantering
SEK 350.- extra per enhet

Stuffade enheter står utan kostnad tre dagar (inklusive ankomstdagen), därefter är avgiften:

Export
SEK 60.- kr per dag och TEU
Import
SEK 160.- kr per dag och TEU