Onsdag 12 augusti 2015 drabbades containerhamnen i Tianjin, Kina av två stora explosioner som orsakades av brandfarligt gods och vätskor som lagrades i containrar av ett lokalt logistikföretag.

På grund av de omfattande skador som sprängningarna orsakade, har de flesta terminaler och depåverksamheten i Tianjin hamn tillfälligt stoppats. Endast ett fåtal terminaler återupptar nu verksamheten gradvis. I dagsläget är det inte möjligt att hämta eller returnera containrar. Trafiken kring hamnområdet har också avstannat.

Agility Kina analyserar situationen och undersöker vad som kan göras för att förhindra och förmildra trafikstörningar. Vi har nära kontakt med alla berörda avdelningar för att kunna hålla våra kunder informerade om utvecklingen. Vi återkommer med mer information löpande.

Om du har frågor om hur detta kan komma att påverka dina sändningar, hör i första hand av dig till din vanliga kontaktperson på det lokala Agilitykontoret.

kontor