Emergency Bunker Surcharge från 1 juni 2018

Från 1 juni kommer en Emergency Bunker Surcharge (EBS) att appliceras på samtliga sändningar, med undantag av USA, där tillägget appliceras från och med 1 juli. 

Bakgrunden är det ökande bränslepriset, vilket har stigit 20% sedan årsskiftet och idag är uppe på sin högsta nivå sedan 2014.

Tillägget kommer appliceras på alla trader och läggas ovanpå gällande avtal. Beroende på oljeprisets utveckling, kan storleken på detta tillägg komma att ändras.

Inledningsvis ligger nivåerna på USD 60.- per TEU och USD 3.- per w/m.