Danmark: begränsningar för intermodala transporter. Förseningar på grund av väder.

Begränsningar för intermodal trafik via Danmark

Danska trafikstyrelsen har infört nya regler gällande trailers på gods. Man kräver att få godkänna tågoperatörernas rutiner för lastning av trailers på godståg. Vidare har man förbjudit tågtransporter av gods över Stora Bält under stormföhållanden (vind över 25 m/s).
Reglerna har införts som en följd av den svåra olyckan på Stora Bältbron 2 januari, då en trailer lossnade och slog i ett mötande passagerartåg, varvid åtta människor omkom.
Ett stort antal sändningar transporteras på trailertåg mellan Sverige och Danmark. Agility kan fortfarande använda befintliga intermodala lösningar via Danmark med med begränsad kapacitet – men i dagsläget går det inte att förutse hur de nya bestämmelserna påverkar denna trafik i förlängningen. Vi följer utvecklingen och håller våra kunder uppdaterade.

Inställda avgångar Ingham på grund av hårt väder

På grund av hårt väder på Nordsjön i veckan har bland annat avångar till och från Ingham ställts in, vilket medför längre ledtider för vissa sändningar.