Logistikbranschen har varnat för brist på chaufförer i många år men en kombination av covid-19, Brexit och de pågående strukturfrågorna har fört branschen till ett allt mer kritiskt läge med chaufförsbrist. Agility fortsätter öka upp dragbilskapaciteten i Europa, men med ökande volymer medför den stora bristen på chaufförer att kapaciteten inte är eller kommer vara tillräcklig för att hantera volymerna inom ordinarie ledtider. Vi vill därför göra våra kunder uppmärksamma på att ni behöver vara beredda på och beräkna för längre ledtider än normalt för vägtransporter, åtminstone för resterande del av 2021.

Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta din ordinarie kontaktperson på Agility.