strejk

Tågstrejk påverkar biltrafiken i Europa

Tågpersonal i Tyskland har till följd av en pågående konflikt med landets nationella järnvägsorganisation flaggat för en tredje omfattande strejk på kort tid. Det nationella facket uppmanar sina medlemmar till en fem dagar lång strejk – med start idag, onsdag 1 september, för personal som kör godståg. Förutom intermodala transporter till och från Tyskland påverkar […]

Read More

Varsel om strejk i Italien 22-23 oktober

De italienska transportfackföreningarna har varslat om en 24-timmarsstrejk som förväntas påbörjas torsdag 22 oktober 21:00 och avslutas på fredagskvällen. Kraven man ställer gäller ökad jobbtrygghet och högre löner. Aktionerna kommer att påverka flyg-, sjö- och bilfrakt under hela fredagen samt orsaka betydande förseningar via samtliga transportsätt. För frågor om hur strejken påverkar dina pågående och […]

Read More

12 december 2019 | Storstrejken i Frankrike fortsätter

Landsomfattande strejkaktioner i Frankrike är nu inne på andra veckan och fackförbund har arrangerat allmänna “protestdagar” torsdag 12 december och tisdag 17 december. Även om antalet som protesterar har minskat drastiskt sedan strejkens första dag 5 december, så förväntar man i större städer som Paris fortfarande att tiotusentals personer kommer att ansluta sig på gator […]

Read More

Nationell strejk i Frankrike 5 december 2019

Under torsdagen kommer det att vara protestaktioner i hela landet när Frankrike lamslås av den mest omfattande nationella strejken på årtionden. Avstängda vägar och trafikstörningar kommer att påverka transporter till och från Frankrike och därmed ledtiderna, även om läget förväntas återgå till det normala under fredagen.

Read More

Paris 27 november 2019 – Bönder i protest, väntas medföra trafikstörningar

Bönder från hela Frankrike har anlänt till den franska huvudstaden för att protestera dels mot låga inkomster från jordbruket men också mot växande kritik av jordbruksmetoder och aktioner från bland annat veganaktivister. Protesten påbörjades 06:00 och uppskattningsvis 1 000 traktorer blockerar vägar till och i den franska huvudstaden. Möjligtvis kan relaterade protester äga rum i andra […]

Read More

Strejk i Finland, måndag 25 november

Pågående avtalstvist mellan Post- och Logistikunionen PAU påverkar internationell godstrafik mellan Sverige och Finland. Sympatiåtgärder har gjort att sjötrafiken mellan Sverige – Finland är mycket begränsad sedan i morse och troligtvis kommer att stoppas helt under dagen. Detta medför stora störningar i vår trafik och vi kan i dagsläget inte ge några löften om transporttider […]

Read More

UPPDATERAT: Blockad av motorväg i Spanien, förseningar väntas

*** uppdaterat 15 november: blockaden är hävd men vissa förseningar kan väntas i samband med att trafiken återgår till normalt. 12 november: Sedan igår blockerar spanska aktivister trafiken på den motorväg som förbinder Spanien med Frankrike. Detta påverkar bland annat exporttrafiken via Italien och Tyskland, med påföljder för gods till andra destinationer. I dagsläget är […]

Read More

Besvärligt för bilfrakt i Barcelona – oroligheter och påkallad strejk

De katalanska fackföreningarna Intersindical-CSC och Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) har påkallat strejk med hänvisning till att långtgående krav på bland annat högre minimumlön och jämställdhetsplaner inte har tillmötesgåtts. Strejken var först tänkt att påbörjas 11 oktober men har nu blivit fördröjd till 18 oktober. För närvarande är det svårt att förutse konsekvenserna för transporter […]

Read More

Hamnstrejk blåstes av

Parterna kunde i sista minuten sluta ett avtal som innebär att den flera decennier långa konflikten är löst. Alla strejker är därmed avblåsta och arbetet i hamnarna återgår till det normala

Read More

Hamnarbetarförbundet varslar om strejk från 6 mars

Hamnarbetarförbundet har igår vid presskonferens meddelat att man återkallar samtliga varsel om punktstrejker under perioden 27 februari – 4 mars, med undantag av CMP och Göteborg RoRo. Istället har man varslat om strejk i SAMTLIGA svenska hamnar från och med 6 mars. Parterna har nu en vecka på sig att hitta en lösning på konflikten innan strejken bryter […]

Read More

Förväntade oroligheter i Spanien samt övrig information, Europa

SPANIEN – I samband med att Spaniens premiärminister Pedro Sanchéz besöker Katalonien idag, har flera grupper utlyst sociala mobiliseringar. Situationen kan leda till vägblockader vilket troligtvis kommer att påverka service och ledtid för transporter i och kring området. BELGIEN – en strejk utlyst förra veckan i protest mot statliga löne- och pensionsplaner, följt av en […]

Read More

Uppdaterat 12 december: Fortsatt besvärligt i Frankrike

12 december 2018 Vi vill informera våra kunder om att det är en fortsatt mycket besvärlig situation in Frankrike, en hel del bilar har blivit stående i långa köer med förseningar till följd. _____________________________________________________________ 7 december 2018 Det har väl inte undgått någon av våra kunder att det är oerhört stökigt på Frankrikes vägar just […]

Read More

Uppdatering: strejkaktioner pågår fortfarande i Frankrike

30 november: Vi vill meddela våra kunder om att fortsatta protester medför ytterligare förseningar för gods till/från eller i transit genom Frankrike. Frankrike – vägblockader som protest mot stigande bränslepriser Mer än 250 000 personer har tagit över vägar i Frankrike, ilskna över stigande bränslepriser. De “gula västarna”, som de kallas på grund sina gula och reflekterade […]

Read More

SCO Summit i Qingdao | Strejker aviserade i Indien

I juni kommer The Shanghai Cooperation Organization (SCO) Summit att hållas i Qingdao, Kina Toppmötet påverkar transporter till och från området under perioden 20 maj – 15 juni, bland annat i form av restriktioner för vägtransporter i och omkring Qingdao. Qingdao Terminal kommer dessutom att införa restriktioner för att hantera farligt gods under denna tidsperiod. Strejk i aviserad för […]

Read More

Hastigt initierad aktion av lokala operatörer i Nhava Sheva

Transportoperatörer vid hamnen i Nhava Sheva, Indien har initierat en strejk utan slutdatum All in- och utförsel har upphört sedan tidig morgon lokal tid. Detta påverkar hanteringen vid alla hamnstationer och i förlängningen transittid för allt gods som går ut via hamnen samt för sändningar som finns ombord båtar som anlöper. Vi återkommer med mer information […]

Read More

Finland | Strejk varslad 2 februari

Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund (AKT) sällar sig till Byggnadsförbundet i Finland och varslar om strejk nästa fredag. Strejken sker i samband med en massdemonstration som anordnas av Finlands fackförbunds centralorganisation på Senatstorget i Helsingfors 11:00 den 2 februari. Man protesterar mot regeringens aktiveringsmodell, som trädde i kraft vid årsskiftet, och kräver att försämringarna av arbetslöshetsskyddet […]

Read More

APM Terminals: Force Majeure och längre dragning av gods

Situationen i APM Terminals Göteborg har eskalerat. Ett flertal rederier och samlastare har aviserat  Force Majeure med referens till klausul 19 i b/l reglementet, som innebär att de kan kan lasta av gods i annan hamn än den som står på Bill of Lading. Detta medför att extra kostnader för längre dragning kan komma att […]

Read More

APM Terminals: Totalt fyra varsel maj/juni

APM Terminals har tagit emot fyra varsel från Svenska Hamnarbetarförbundet avdelning fyra – samtliga träder i kraft i maj/juni och varar hela juni ut. Varslen avser blockad mot: att använda timanställda att framföra grensletruckar utan överseende av instruktör – träder i kraft den 1 juni 2017 kl. 07:00 och varar till den 30 juni 2017 […]

Read More

APM Terminals: ny blockad aviserad

Varsel om blockad mot timanställda – får ej framföra truck utan instruktörs överseende Svenska Hamnarbetarförbundet, avdelning 4, har varslat om blockad mot timanställda (“Blixt”) att framföra grensletruckar i APM Terminals Göteborg utan instruktörs överseende. Blockaden träder i kraft den 27 april 2017 kl 07:00 och varar till den 31 maj 2017 24:00. APM Terminals beklagar […]

Read More