sjöfrakt

Varsel om strejk i Italien 22-23 oktober

De italienska transportfackföreningarna har varslat om en 24-timmarsstrejk som förväntas påbörjas torsdag 22 oktober 21:00 och avslutas på fredagskvällen. Kraven man ställer gäller ökad jobbtrygghet och högre löner. Aktionerna kommer att påverka flyg-, sjö- och bilfrakt under hela fredagen samt orsaka betydande förseningar via samtliga transportsätt. För frågor om hur strejken påverkar dina pågående och […]

Read More

Uppdatering 19 mars 2020 | Coronavirus påverkar transporter

Många av våra kunder undrar hur Coronaviruset och i synnerhet hur nya bestämmelser påverkar transporter.   19 mars 2020, 15:45 Ett brev från vår vd om hur Agility Sverige hanterar de utmaningar som COVID-19 innebär »hittar du här.   16 mars 2020, 17:20 Vår globala sida för Coronainformation är nu uppdaterad med en flik för […]

Read More

Strejk i Finland, måndag 25 november

Pågående avtalstvist mellan Post- och Logistikunionen PAU påverkar internationell godstrafik mellan Sverige och Finland. Sympatiåtgärder har gjort att sjötrafiken mellan Sverige – Finland är mycket begränsad sedan i morse och troligtvis kommer att stoppas helt under dagen. Detta medför stora störningar i vår trafik och vi kan i dagsläget inte ge några löften om transporttider […]

Read More

Brand ombord färja kan orsaka förseningar

Kort efter det att TT Lines Peter Pan lämnat Travemünde igår kväll, på väg till Trelleborg, bröt en brand ut i en av fartygets fem motorer.  Branden släcktes av fartygets besättning, men färjan tvingades återvända till hamn med assistans av bogserbåtar. Händelsen kan komma att påverka ledtider för vissa sändningar på grund av inställda avgångar. Om […]

Read More

JÄRNVÄG | Växelfel i Södertälje orsakar förseningar

I slutet på förra veckan uppstod växelproblem i nära anslutning till Södertäljes järnvägsstation – all trafik till/från och genom Södertälje har stannat. En preliminär beräkning av reparationstiden innebär att stoppet kommer att fortgå under hela vecka 22. Detta förväntas påverka godsflödet enligt följande: EXPORT Vi kan för närvarande inte ta emot nya bokningsförfrågningar avseende export […]

Read More

Hamnarbetarförbundet varslar om strejk från 6 mars

Hamnarbetarförbundet har igår vid presskonferens meddelat att man återkallar samtliga varsel om punktstrejker under perioden 27 februari – 4 mars, med undantag av CMP och Göteborg RoRo. Istället har man varslat om strejk i SAMTLIGA svenska hamnar från och med 6 mars. Parterna har nu en vecka på sig att hitta en lösning på konflikten innan strejken bryter […]

Read More

Storm i Biscayabukten och snöoväder i Paris

Ett massivt lågtryck rör sig över Nordatlanten mot Biscayabukten, det uppskattas nå början av engelska kanalen och sträcka sig långt söderut mot Portugals kust. Ovädret förväntas ge upphov till vågor på upp till 10-11 m, vilket medför att fartyg på väg till norra och södra Europa avvaktar planerad rutt till dess att lågtrycket passerat. Stormen Gabriel, […]

Read More

IMO2020 – reglering av svavelnivån | Global Sulphur Cap

Svenska | English IMO2020 – reglering av svavelnivån i bunkerolja IMO, Den internationella sjöfartsorganisationen (International Maritime Organisation), tog 2016 beslut om att svavelnivån i bränslet får uppgå till maximalt 0,5% per 1 januari 2020. Detta är en kraftig minskning från nuvarande nivå om 3,5% Att gå från bunkerolja till lågsvavligt bränsle kommer att innebära ett […]

Read More

Kapacitetsbrist på transportmarknaden i Sverige och övriga Europa

En stark svensk ekonomi och exportindustri i kombination med en svag krona medför ökade transportvolymer. I övriga Europa är läget detsamma, samtidigt som det råder en stor förarbrist som bara ökat efter sommaren.  Det vi ser idag är en sektor där behoven av vägtransporter väsentligt överstiger kapaciteten och där tåg, transportfärjor och hamnar arbetar på […]

Read More

Reduktionsplikt från 1 juli 2018

Som en del av miljö- och klimatarbetet strävar regeringen för att främja användandet av biodrivmedel. Man har därför infört en reduktionsplikt från och med 1 juli 2018. Den nya lagen innebär att alla leverantörer av drivmedel ska minska utsläpp av växthusgaser från bensin och diesel med 40 procent fram till 2030. Detta ska bland annat […]

Read More

Emergency Bunker Surcharge från 1 juni 2018

Från 1 juni kommer en Emergency Bunker Surcharge (EBS) att appliceras på samtliga sändningar, med undantag av USA, där tillägget appliceras från och med 1 juli.  Bakgrunden är det ökande bränslepriset, vilket har stigit 20% sedan årsskiftet och idag är uppe på sin högsta nivå sedan 2014. Tillägget kommer appliceras på alla trader och läggas ovanpå gällande avtal. Beroende på […]

Read More

SCO Summit i Qingdao | Strejker aviserade i Indien

I juni kommer The Shanghai Cooperation Organization (SCO) Summit att hållas i Qingdao, Kina Toppmötet påverkar transporter till och från området under perioden 20 maj – 15 juni, bland annat i form av restriktioner för vägtransporter i och omkring Qingdao. Qingdao Terminal kommer dessutom att införa restriktioner för att hantera farligt gods under denna tidsperiod. Strejk i aviserad för […]

Read More

Trängsel i Montreals hamn och dåligt väder i Shanghai

Extra trängsel- och väntetidskostnad För närvarande är det långa väntetider i Montreals hamn. Det är en situation som är resultatet av en kombination av stark tillväxt, instabilt väder och brist på chaufförer. Detta gör att det från och med 21 april tillkommer en kostnad för sändningar till Kanada. Kostnaden skall täcka utgifter som uppstår på grund […]

Read More

Dåligt väder i Europa innebär förseningar för sjötrafiken

Med hänvisning till force majeure i samband med extremt dåliga väderförhållande på många platser i Europa innan och under helgen, har flera rederier aviserat om förändrade tidtabeller. Vissa rutter ställs in eller dirigeras om, och några hamnar kan komma att utelämnas. Detta föranleder till  förseningar för en hel del sändningar. Vi beklagar situationen och gör […]

Read More

Shanghai | Dåligt väder och brist på utrustning

På grund av den senaste tidens tunga dimma och starka vindar i Shanghai, är det för närvarande förseningar både in och ut ur terminalerna vid hamnen. Genomsnittlig fördröjning är omkring två till tre dagar. En annan orsak till förseningar är att det råder kapacitetsbrist, både i Shanghai och övriga Kina. Då vi befinner oss i […]

Read More

Finland | Strejk varslad 2 februari

Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund (AKT) sällar sig till Byggnadsförbundet i Finland och varslar om strejk nästa fredag. Strejken sker i samband med en massdemonstration som anordnas av Finlands fackförbunds centralorganisation på Senatstorget i Helsingfors 11:00 den 2 februari. Man protesterar mot regeringens aktiveringsmodell, som trädde i kraft vid årsskiftet, och kräver att försämringarna av arbetslöshetsskyddet […]

Read More

Farledsavgift för FCL

Vi vill informera våra kunder om att samtliga rederier från och med 1 januari 2018 tar ut en farledsavgift för FCL till och från Sverige. Avgiften omfattar extra kostnader som uppstått på grund av en ny struktur för avgifter som Sjöfartsverket har infört och gäller tillsvidare.

Read More

EU-toppmöte i mitten på november påverkar leveranser och upphämtningar

Om knappt en månad, 16-17 november, står Sverige värd tillsammans med Europakommissionen när representanter från EU:s medlemsländer samlas i centrala Göteborg för att diskutera arbetsvillkor och tillväxt. Trafiken i Göteborg kommer att påverkas båda dagarna och problemen börjar sent under torsdagen den 16 november, när de första internationella deltagarna anländer via riksväg 40 från Landvetter. […]

Read More