olycka

Brand ombord färja kan orsaka förseningar

Kort efter det att TT Lines Peter Pan lämnat Travemünde igår kväll, på väg till Trelleborg, bröt en brand ut i en av fartygets fem motorer.  Branden släcktes av fartygets besättning, men färjan tvingades återvända till hamn med assistans av bogserbåtar. Händelsen kan komma att påverka ledtider för vissa sändningar på grund av inställda avgångar. Om […]

Read More

Danmark: begränsningar för intermodala transporter. Förseningar på grund av väder.

Begränsningar för intermodal trafik via Danmark Danska trafikstyrelsen har infört nya regler gällande trailers på gods. Man kräver att få godkänna tågoperatörernas rutiner för lastning av trailers på godståg. Vidare har man förbjudit tågtransporter av gods över Stora Bält under stormföhållanden (vind över 25 m/s). Reglerna har införts som en följd av den svåra olyckan […]

Read More

Olsofjordstunneln stängd för reparation i två till tre veckor

En lastbil fattade eld i Oslofjordstunneln för en vecka sedan och orsakade omfattande skador på bland annat tunnelns valv och kablar – 300 meter av tunneln är helt utbränd och reparationer kommer att ta minst två och upp till tre veckor. Under tiden kommer biltrafiken att ledas runt området och på grund av detta finns […]

Read More