Hjälp att navigera Brexit

Agility har under en längre tid bevakat Brexit och parallellt med detta inventerat åtgärder som kan vidtas, i synnerhet om det blir aktuellt med en…

Reduktionsplikt från 1 juli 2018

Som en del av miljö- och klimatarbetet strävar regeringen för att främja användandet av biodrivmedel. Man har därför infört en reduktionsplikt från och med 1…

Farledsavgift för FCL

Vi vill informera våra kunder om att samtliga rederier från och med 1 januari 2018 tar ut en farledsavgift för FCL till och från Sverige.…

Justerad Congestion Surcharge

På grund av den pågående konflikten i APM Terminals, Göteborg, så justeras congestion surcharge med omedelbar verkan enligt nedan: EUR 150/TEU för FCL import/export USD…

Brexit och transportmarknaden

Storbritanniens folkomröstning förra veckan, där en majoritet röstade för utträde ur Europeiska Unionen, har resulterat i omvärldens reaktioner i form av börsras men även spekulationer…