miljö

Luftföroreningar och begränsad trafik i Paris

Den extrema hettan över södra Europa har medfört mycket höga halter av luftföroreningar i Paris. Myndigheterna i den franska huvudstaden har därför från och med i morse 05:30 och tillsvidare infört förbud för alla fordon utom Crit’Air-klass 0-2 med vikt som understiger 3,5 ton att cirkulera i Paris med omnejd – området som anges avgränsas med […]

Read More

IMO2020 – reglering av svavelnivån | Global Sulphur Cap

Svenska | English IMO2020 – reglering av svavelnivån i bunkerolja IMO, Den internationella sjöfartsorganisationen (International Maritime Organisation), tog 2016 beslut om att svavelnivån i bränslet får uppgå till maximalt 0,5% per 1 januari 2020. Detta är en kraftig minskning från nuvarande nivå om 3,5% Att gå från bunkerolja till lågsvavligt bränsle kommer att innebära ett […]

Read More

Logistik 2015 | Tack och vinnare!

Tack för att du besökte oss på Logistik 2015! Vi tillbringade två fantastiskt trevliga dagar på Kistamässan i monter L:01 och hoppas att du också träffade värdefulla kontakter och lyssnade till intressanta föredrag. Vinnare! Som utlovat drog vi en vinnare ur den skål där man kunde lämna visitkort för att delta i ett lotteri. Vinnare […]

Read More

Low Sulphur Surcharge, Marpoltillägg på sjö

Som tidigare aviserat, kommer Agility att nödgas ta ut en tilläggsavgift på alla försändelse med BOL-datum från och med 1 januari 2015. Beloppet är beroende av trade lane och vi har beräknat en genomsnittlig nivå baserad på den avgift som rederierna belastar oss. Avgiften uppdateras månatligen och ni hittar aktuellt och historiska tillägg på den […]

Read More

Framtidsinvestering | EU:s svaveldirektiv 2015

Nedfall av svavel leder till försurning av mark och vatten. I områden med kraftig försurning påverkas känsliga djur och växter i främst sjöar och vattendrag. Även dricksvattnets kvalitet kan försämras och byggnader och hällristningar skadas genom korrosion.Nedfallet av svavel fortsätter att minska men för att nå våra mål rörande miljön krävs ytterligare åtgärder. Inom Sveriges […]

Read More