Brexit fördröjd till 31 oktober

Storbritannien och EU har kommit överens om en “flexibel förlängning” av Brexit till och med den 31 oktober Europeiska rådets president Donald Tusk uppmanade Storbritannien…

Hjälp att navigera Brexit

Agility har under en längre tid bevakat Brexit och parallellt med detta inventerat åtgärder som kan vidtas, i synnerhet om det blir aktuellt med en…

Justerad Congestion Surcharge

På grund av den pågående konflikten i APM Terminals, Göteborg, så justeras congestion surcharge med omedelbar verkan enligt nedan: EUR 150/TEU för FCL import/export USD…