Strömlöst på vårt Malmökontor

Våra medarbetare i Malmö sitter för närvarande strömlösa. Ni kan nå kontoret på följande mobilnummer: Göran Ewaldh, Product Manager Airfreight SE – 070-910 54 37…