försäkring

Ny fraktförsäkringslösning – FRI ersätts av RADAR

Från och med första februari ersätter försäkringsprogrammet RADAR vårt tidigare program FRI. Likt FRI är RADAR en så kallad allriskförsäkring. Bakgrunden till bytet är att vi vill erbjuda våra kunder ett bredare och flexiblare utbud av försäkringar, vilket även inkluderar gods som traditionellt inte har gått att försäkra inom ramen för FRI-försäkringen. Små förändringar För […]

Read More