Brexit och transportmarknaden

Storbritanniens folkomröstning förra veckan, där en majoritet röstade för utträde ur Europeiska Unionen, har resulterat i omvärldens reaktioner i form av börsras men även spekulationer i hur brytningen kommer att påverka handelsrelationer och regler.

Landet har två år på sig att förhandla om ett utträde och till en början räknar vi därför inte med att situationen kommer att förändras i stort eller påverka transporter nämnvärt. När en tydligare bild framträder och omförhandlingar resulterat i förändringar, så återkommer vi med mer information om nya bestämmelser och vad dessa kommer att innebära rent praktiskt för dig som har handel med Storbritannien.

Om du har frågor som rör dina specifika och aktuella sändningar, hör i första hand av dig till din vanliga kontaktperson på det lokala Agilitykontoret.