BREXIT | kapacitetsproblem i Imminghams terminal

Inför Brexit har mängden gods i omlopp vid färjeterminalen i Immingham nått enorma nivåer, vilket resulterat i omfattande förseningar och servicepåverkan.

Man vidtar nu åtgärder för att kunna hantera volymerna på ett så smidigt sätt som möjligt, men då det finns en begränsning för hur många trailers man kan hantera åt gången och det för närvarande råder stor trängsel i hamnen, så är förseningar att vänta inom den förutsägbara framtiden.

Har du frågor som rör dina sändningar till/från England, hör i första hand av dig till din vanliga kontaktperson på det lokala Agilitykontoret.