Brexitavtalet klart – vad är viktigast att känna till nu?

Ett frihandelsavtal mellan Storbritannien och EU finns nu på plats, baserat på de avtal som EU har med Kanada och Japan. Det är över tusen sidor långt – inte något man plöjer igenom på lunchrasten direkt.

Vi har frågat Charlotta Sandahl, Tullchef för Agility i Sverige, vad hon tycker det är viktigt för svenska företag som har handel med Stortbritannien att känna till – se svaren i nedan film.

Länkar till information som Charlotta hänvisar till:

OBSERVERA –> Då Storbritannien efter den 1 januari 2021 räknas som 3:e land kan det även behövas transiteringsdokument, T-1 och T2-dokument vid import och export.