Ett frihandelsavtal mellan Storbritannien och EU finns nu på plats, baserat på de avtal som EU har med Kanada och Japan. Det är över tusen sidor långt – inte något man plöjer igenom på lunchrasten direkt.

Vi har frågat Charlotta Sandahl, Tullchef för Agility i Sverige, vad hon tycker det är viktigt för svenska företag som har handel med Stortbritannien att känna till – se svaren i nedan film.

Länkar till information som Charlotta hänvisar till:

OBSERVERA –> Då Storbritannien efter den 1 januari 2021 räknas som 3:e land kan det även behövas transiteringsdokument, T-1 och T2-dokument vid import och export.