Brand ombord färja kan orsaka förseningar

Kort efter det att TT Lines Peter Pan lämnat Travemünde igår kväll, på väg till Trelleborg, bröt en brand ut i en av fartygets fem motorer. 

Branden släcktes av fartygets besättning, men färjan tvingades återvända till hamn med assistans av bogserbåtar.

Händelsen kan komma att påverka ledtider för vissa sändningar på grund av inställda avgångar. Om du har frågor gällande dina pågående transporter, kontakta i första hand ditt lokala Agilitykontor.