Bilfraktschema i samband med första maj

FÖRSTA MAJ

EXPORT PTL/FTL

Onsdag 2 maj begränsade avgångar till Tyskland, Holland, Belgien och Schweiz
Fredag 4 maj återgång till ordinarie tidtabell

IMPORT PTL/FTL

Lastning vecka 18: 30 april och 2-4 maj

EUROPE DAILY

Düsseldorf och Stuttgart – Helsingborg 2 maj inställd på grund av helgdag 1 maj, avgår 3 maj
Helsingborg – Düsseldorf och Stuttgart 1 maj är inställd, nästa avgång 2 maj