Bilfrakt | Semestertrafik 2018

Under några veckor, 28-33,  i sommar kommer vi att anpassa kapaciteten till rådande volymer.

Som alltid är vår ambition att i största möjliga utsträckning tillgodose dina transportbehov, men avgångarna kan bli något mindre frekventa.

Därför vill vi be dig som är kund att boka i god tid och räkna med något längre ledtider

Anledningarna till att ledtiderna kan bli längre är att det införs ytterligare körförbud i vissa länder samt att rederierna kan erbjuda oss mindre kapacitet än normalt. Allt detta för att vi som semesterfirare vill få plats på vägar och färjor!

Naturligtvis finns vi på plats och kan ta hand om särskilda önskemål – vid frågor vänligen ta kontakt med ditt lokala Agilitykontor.

Glad sommar!