Bilfrakt Europa – minskad kapacitet på grund av låg vattennivå i Rhenområdet

Under de senaste veckorna har vattennivån längs floden Rhen, den största europeiska sjöfartsleden, varit extremt låg. Alla transportsätt (pråm, lastbil och järnväg) är helt överbelastade.

En försvårande omständighet är att de flesta pråmoperatörer inte kan ombesörja transporter i mellersta och övre Rhenområdet, vilket medför att ett stort antal sjösändningar idag går med vägfrakt. Detta innebär att den Europeiska vägfraktskapaciteten är under stort tryck.

När situationen kommer lätta är oerhört svårt att förutsäga, vi kan i dagsläget dock förvänta oss ökade ledtider både i det korta och medellånga tidsperspektivet.

Om du har frågor som gäller dina aktuella och kommande sändningar, ber vi att du i första hand hör av dig till din vanliga kontaktperson på det lokala Agilitykontoret.