Besvärligt för bilfrakt i Barcelona – oroligheter och påkallad strejk

De katalanska fackföreningarna Intersindical-CSC och Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) har påkallat strejk med hänvisning till att långtgående krav på bland annat högre minimumlön och jämställdhetsplaner inte har tillmötesgåtts.

Strejken var först tänkt att påbörjas 11 oktober men har nu blivit fördröjd till 18 oktober.

För närvarande är det svårt att förutse konsekvenserna för transporter till och från bland annat Barcelona, det finns en stor risk för att motorvägar och andra farleder blockeras, vilket i så fall kommer att medföra förseningar. Redan nu pågår protester i området på grund av en uppmärksammad dom i Spaniens högsta domstol.

Så snart vi ser hur situationen utvecklas, återkommer vi med mer information. Om du har frågor om dina pågående sändningar, hör i första hand av dig till din vanliga kontaktperson på det lokala Agilitykontoret.