Författare: Agility Sverige

Varsel om strejk i Italien 22-23 oktober

De italienska transportfackföreningarna har varslat om en 24-timmarsstrejk som förväntas påbörjas torsdag 22 oktober 21:00 och avslutas på fredagskvällen. Kraven man ställer gäller ökad jobbtrygghet och högre löner. Aktionerna kommer att påverka flyg-, sjö- och bilfrakt under hela fredagen samt orsaka betydande förseningar via samtliga transportsätt. För frågor om hur strejken påverkar dina pågående och […]

Read More

Uppdatering 19 mars 2020 | Coronavirus påverkar transporter

Många av våra kunder undrar hur Coronaviruset och i synnerhet hur nya bestämmelser påverkar transporter.   19 mars 2020, 15:45 Ett brev från vår vd om hur Agility Sverige hanterar de utmaningar som COVID-19 innebär »hittar du här.   16 mars 2020, 17:20 Vår globala sida för Coronainformation är nu uppdaterad med en flik för […]

Read More

Helgdagar under våren påverkar biltrafiken

Förändringar i trafiken Under våren infaller ett antal helgdagar som medför vissa begränsningar i biltrafiken. Nedan ser du eventuella förändringar i hämtning och distribution till följd av helgdagarna. Påsk För både export och import gäller följande:  Avgång sker vecka 15, men med förlängda ledtider i samband med helgdagarna.  Avgång sker vecka 16, från […]

Read More

Extremt väder över nordvästra Europa – förseningar att vänta

Stormen Ciara, namngiven av Met Office i UK, nådde Sverige med stor styrka natten till idag. Hundratals flyg- och tågavgångar över nordvästra Europa har ställts in och flera fartygsoperatörer har meddelat förseningar på grund av vädersituationen. Längre ledtider är att vänta för sändningar från/till eller genom de drabbade områdena – för mer information om dina […]

Read More

12 december 2019 | Storstrejken i Frankrike fortsätter

Landsomfattande strejkaktioner i Frankrike är nu inne på andra veckan och fackförbund har arrangerat allmänna “protestdagar” torsdag 12 december och tisdag 17 december. Även om antalet som protesterar har minskat drastiskt sedan strejkens första dag 5 december, så förväntar man i större städer som Paris fortfarande att tiotusentals personer kommer att ansluta sig på gator […]

Read More

Nationell strejk i Frankrike 5 december 2019

Under torsdagen kommer det att vara protestaktioner i hela landet när Frankrike lamslås av den mest omfattande nationella strejken på årtionden. Avstängda vägar och trafikstörningar kommer att påverka transporter till och från Frankrike och därmed ledtiderna, även om läget förväntas återgå till det normala under fredagen.

Read More

Paris 27 november 2019 – Bönder i protest, väntas medföra trafikstörningar

Bönder från hela Frankrike har anlänt till den franska huvudstaden för att protestera dels mot låga inkomster från jordbruket men också mot växande kritik av jordbruksmetoder och aktioner från bland annat veganaktivister. Protesten påbörjades 06:00 och uppskattningsvis 1 000 traktorer blockerar vägar till och i den franska huvudstaden. Möjligtvis kan relaterade protester äga rum i andra […]

Read More

Strejk i Finland, måndag 25 november

Pågående avtalstvist mellan Post- och Logistikunionen PAU påverkar internationell godstrafik mellan Sverige och Finland. Sympatiåtgärder har gjort att sjötrafiken mellan Sverige – Finland är mycket begränsad sedan i morse och troligtvis kommer att stoppas helt under dagen. Detta medför stora störningar i vår trafik och vi kan i dagsläget inte ge några löften om transporttider […]

Read More

UPPDATERAT: Blockad av motorväg i Spanien, förseningar väntas

*** uppdaterat 15 november: blockaden är hävd men vissa förseningar kan väntas i samband med att trafiken återgår till normalt. 12 november: Sedan igår blockerar spanska aktivister trafiken på den motorväg som förbinder Spanien med Frankrike. Detta påverkar bland annat exporttrafiken via Italien och Tyskland, med påföljder för gods till andra destinationer. I dagsläget är […]

Read More

Besvärligt för bilfrakt i Barcelona – oroligheter och påkallad strejk

De katalanska fackföreningarna Intersindical-CSC och Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) har påkallat strejk med hänvisning till att långtgående krav på bland annat högre minimumlön och jämställdhetsplaner inte har tillmötesgåtts. Strejken var först tänkt att påbörjas 11 oktober men har nu blivit fördröjd till 18 oktober. För närvarande är det svårt att förutse konsekvenserna för transporter […]

Read More

SJÖFRAKT | Bangladesh utvärderar Advance Cargo Manifest (AMS)

Sedan 1 juli utvärderar Bangladesh National Board of Revenue implementation av AMS. För att våra kollegor på Agility Bangladesh ska kunna lämna in all nödvändig dokumentation för sändningen inom uppsatt tidsram, måste vi ladda upp alla fraktdokument för exportsändningar till landet omedelbart efter det att fartyget lämnar hamn (men helst tidigare). Om du har frågor […]

Read More

Brand ombord färja kan orsaka förseningar

Kort efter det att TT Lines Peter Pan lämnat Travemünde igår kväll, på väg till Trelleborg, bröt en brand ut i en av fartygets fem motorer.  Branden släcktes av fartygets besättning, men färjan tvingades återvända till hamn med assistans av bogserbåtar. Händelsen kan komma att påverka ledtider för vissa sändningar på grund av inställda avgångar. Om […]

Read More

Kostnadsökning då Norge bygger fler bomstationer

Under våren har utbyggnaden av antalet bomstationer i Norge fortsatt. Den 1 juni infördes nytt avgiftssystem i Oslo/Akershus med 3 bomringar som totalt omfattar 83 – varav 52 helt nybyggda – bomstationer. Motsvarande projekt har även genomfört runt många större städer i Norge, vilket har lett till att de offentliga avgifterna – så kallade bompengar […]

Read More

Luftföroreningar och begränsad trafik i Paris

Den extrema hettan över södra Europa har medfört mycket höga halter av luftföroreningar i Paris. Myndigheterna i den franska huvudstaden har därför från och med i morse 05:30 och tillsvidare infört förbud för alla fordon utom Crit’Air-klass 0-2 med vikt som understiger 3,5 ton att cirkulera i Paris med omnejd – området som anges avgränsas med […]

Read More

Sommartidtabell för biltrafiken

Helgdagar i Europa påverkar biltrafiken under sommaren, nedan ser du förändrade upphämtnings- och leveranstider: FLEX – Sändningar < 2500 kg Ordinarie trafik under hela sommaren med något förlängda ledtider, 0-2 dagar, under perioden 15 juli – 16 augusti. DIRECT – Sändningar > 2500 kg Ordinarie trafik under större delen av sommaren men med förlängda ledtider, […]

Read More

JÄRNVÄG | Växelfel i Södertälje orsakar förseningar

I slutet på förra veckan uppstod växelproblem i nära anslutning till Södertäljes järnvägsstation – all trafik till/från och genom Södertälje har stannat. En preliminär beräkning av reparationstiden innebär att stoppet kommer att fortgå under hela vecka 22. Detta förväntas påverka godsflödet enligt följande: EXPORT Vi kan för närvarande inte ta emot nya bokningsförfrågningar avseende export […]

Read More

Brexit fördröjd till 31 oktober

Storbritannien och EU har kommit överens om en “flexibel förlängning” av Brexit till och med den 31 oktober Europeiska rådets president Donald Tusk uppmanade Storbritannien att inte “slösa bort den här tiden” och sa att förlängningen kunde avslutas i förtid om man når fram till ett avtal innan sista oktober. Storbritanniens premiärminister Theresa May sa […]

Read More

Hjälp att navigera Brexit – del 2

Agility har under en längre tid bevakat Brexit och parallellt med detta inventerat åtgärder som kan vidtas, i synnerhet om det blir aktuellt med en så kallad hård Brexit – utan avtal. Den politiska och ekonomiska framtiden för Storbritannien är fortfarande osäker. Men om landet skulle lämna EU utan någon form av avtal, träder Världshandelsorganisationens […]

Read More