Uppdaterat: arbetsnedläggelse i Göteborgs hamn

Svenska Hamnarbetarförbundet har informerat om stridsåtgärder i form av arbetsnedläggelse vid två tillfällen i april i APM Terminals Gothenburg.

Åtgärder planeras träda i kraft tisdag 26 april 2016, 07:00 och vara i 24 timmar, samt torsdag 28 april 2016 – också från 07:00 och ett dygn framåt.

Situationen är fortfarande något osäker, vi återkommer när vi har mer information.

För frågor om hur aktionerna kan komma att påverka dina specifika sändningar, hör i första hand av dig till din vanliga kontaktperson på det lokala Agilitykontoret.

***UPPDATERING***

Vi har fått information om att Merete Maersk BH616A/616R, planerad att anlöpa 26 april, inte kommer att lägga till i Göteborg nästa vecka på grund av planerad arbetsnedläggelse. Merete Maersk trafikerar Fjärran Östern, väst- och östgående.

Vi undersöker vilka av våra kunder som eventuellt berörs av detta och återkommer separat till dem med information.