APM Terminals: Totalt fyra varsel maj/juni

APM Terminals har tagit emot fyra varsel från Svenska Hamnarbetarförbundet avdelning fyra – samtliga träder i kraft i maj/juni och varar hela juni ut.

Varslen avser blockad mot:

  1. att använda timanställda att framföra grensletruckar utan överseende av instruktör – träder i kraft den 1 juni 2017 kl. 07:00 och varar till den 30 juni 2017 kl. 24:00.
  2. att använda övertid – träder i kraft den 15 maj 2017 kl. 16:00 och varar till den 30 juni 2017 kl. 24:00.
  3. att nyanställa – träder i kraft den 15 maj 2017 kl. 16:00 och varar till den 30 juni 2017 kl. 24:00.
  4. att använda timanställda utanför dagarbetstid 07:00 till 16:00 – träder i kraft den 15 maj 2017 kl. 16:00 och varar till den 30 juni 2017 kl. 24:00.

Varslen kommer med största sannolikhet att ytterligare begränsa verksamheten och minska veckokapaciteten. För information om hur aktionerna kan komma att påverka dina sändningar, hör i första hand av dig till din vanliga kontaktperson på det lokala Agilitykontoret.