APM Terminals – förändrade öppettider i portarna från 1 september

I och med minskade volymer i Göteborgs hamn, anpassar APM Terminals öppettider i portarna för in- och utpassering samt containerkontroll från och med fredag 1 september.

Samtliga portar öppnar 07:00 och stänger 19:00 – om man anländer marshalling area och tar en nummerlapp före 19:00 garanteras man service.