På den är sidan hittar du aktuella tillägg för vår bilfraktsprodukt. Informationen uppdateras månatligen.

 

»Här kan du ladda ner information om kostnader för tilläggstjänster, 2019 (uppdaterat dokument augusti 2019)
»Här kan du ladda ner jul- och nyårsschema för bilfrakten 2019/2020
»Här kan du ladda ner information om kostnader för tilläggstjänster, 2020 (gäller från 1 januari 2020)

Drivmedels-, valuta- och marpoltillägg

december 2019

Tilläggen justeras basis snittpris november enligt nedanstående:

Drivmedelstillägg 38,80%

Valutatillägg

Danmark     13,89%
Eurozon       13,52%
Schweiz       27,09%
Storbritannien  1,85%

Marpoltillägg

Generellt € 0,86/100 kg
Baltikum € 0,95/100 kg

>>>>>>>>>>>>>>>> föregående månad >>>>>>>>>>>>>>>>

Drivmedelstillägg 38,91%

Valutatillägg

Danmark     14,52%
Eurozon       14,12%
Schweiz       27,75%
Storbritannien  1,93%

Marpoltillägg

Generellt € 0,86/100 kg
Baltikum € 0,95/100 kg