APM Terminals: Force Majeure och längre dragning av gods

Situationen i APM Terminals Göteborg har eskalerat. Ett flertal rederier och samlastare har aviserat  Force Majeure med referens till klausul 19 i b/l reglementet, som innebär att de kan kan lasta av gods i annan hamn än den som står på Bill of Lading.

Detta medför att extra kostnader för längre dragning kan komma att drabba de kunder vars gods inte lossas i Göteborg. För information om dina specifika sändningar, hör i första hand av dig till din vanliga kontaktperson på ditt lokala Agilitykontor.

I övrigt hänvisar vi till NSAB – Nordiskt Speditörsförbunds Allmänna Bestämmelser, som ni hittar här.