väder påverkar transporter

Danmark: begränsningar för intermodala transporter. Förseningar på grund av väder.

Begränsningar för intermodal trafik via Danmark Danska trafikstyrelsen har infört nya regler gällande trailers på gods. Man kräver att få godkänna tågoperatörernas rutiner för lastning av trailers på godståg. Vidare har man förbjudit tågtransporter av gods över Stora Bält under…
Läs mer

Bilfrakt Europa – minskad kapacitet på grund av låg vattennivå i Rhenområdet

Under de senaste veckorna har vattennivån längs floden Rhen, den största europeiska sjöfartsleden, varit extremt låg. Alla transportsätt (pråm, lastbil och järnväg) är helt överbelastade. En försvårande omständighet är att de flesta pråmoperatörer inte kan ombesörja transporter i mellersta och…
Läs mer