nya bestämmelser

Danmark: begränsningar för intermodala transporter. Förseningar på grund av väder.

Begränsningar för intermodal trafik via Danmark Danska trafikstyrelsen har infört nya regler gällande trailers på gods. Man kräver att få godkänna tågoperatörernas rutiner för lastning av trailers på godståg. Vidare har man förbjudit tågtransporter av gods över Stora Bält under…
Läs mer